top of page

ZAMAWIAJĄCY:

Condite Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Development S.K.A. w Kielcach,
25-510 Kielce, ul. Piotrkowska 12.

 

W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO KONKURS PRZEPROWDZA:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Kielcach,
25-515 Kielce, ul. Silniczna 15/4

www.kielce.sarp.org.pl

 

Osobą upoważnioną do kontaktów
z Uczestnikami Konkursu jest:

Sekretarz Sądu Konkursowego

mgr inż. arch. Wojciech Głowacki

kontakt: konkurs.sarp.nr953@gmail.com

Kryteria oceny prac konkursowych:

 

-atrakcyjność i oryginalność idei projektu
i rozwiązań architektonicznych

 

-korzystność współczynnika powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) i powierzchni najmu brutto (GLA) do całkowitej powierzchni użytkowej

 

-kosztorysowa wartość projektu

NAGRODY:

 

I NAGRODA: 10 000,- zł (dziesięć tysięcy złotych)

II NAGRODA: 5 000,- zł (pięć tysięcy złotych)

III NAGRODA: 3 000,- zł (trzy tysiące złotych)

SĘDZIOWIE KONKURSOWI:

 

mgr inż. arch. Jakub Wacławek 
(SARP Warszawa)

Przewodniczący Sądu Konkursowego

mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak

(SARP Kielce) – Sędzia Referent

mgr inż. arch. Janusz Janik
(SARP Kielce)

 mgr inż. arch. Artur Hajdorowicz
(dyrektor BPP miasta Kielc)

mgr inż. Wiesław Milcarz
(Prezes Zarządu Condite)

mgr inż. Andrzej Łęczyński
(Prokurent Condite)

Zastępca Sędziego:

mgr inż. arch. Grzegorz Król

Sekretarz Organizacyjny Konkursu:

mgr inż. arch. Wojciech Głowacki
(SARP Kielce)

KONKURS

NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ  

„ZESPOŁU ZABUDOWY USŁUGOWO – MIESZKANIOWEJ NA DZIAŁCE NR 94/50 PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W KIELCACH”

bottom of page